Esimiehen haasteet työmaailmassa

Ankarassa liike-elämässä tarvitaan kovaa esimiestä eli pomoa, joka saa puskettua ihmiset parhaisiin suorituksiin. Useimmat ihmiset eivät tee töissä ylimääräistä ilman huipulta tulevaa painetta. Eikö niin? Ei välttämättä. CareerBuilderin tekemä tuore tutkimus osoitti, että itsevarmat esimiehet, jotka johtavat avoimen kommunikaation, molemminpuolisen luottamuksen ja ymmärryksen perusteella nauttivat lisääntyneestä tuottavuudesta, suuremmasta työtyytyväisyydestä ja vähemmistä terveysongelmista sekä itse että työntekijöiden osalta.

Toisaalta taas esimiehet, jotka johtavat rautaisella nyrkillä, voivat herättää pelkoa, epäluottamusta ja stressiä ja kohdata suurempaa vaihtuvuutta työntekijöiden keskuudessa. CareerBuilderin mukaan kolmasosa työntekijöistä on sanonut jättäneensä työpaikan esimiehen takia. Kyseessä on varteenotettava huoli. Kehnon ilmapiirin vuoksi osa työntekijöistä voi myös keskittyä ennemmin esimerkiksi twiittien kirjoittamiseen Twitterissä, Redditin lukemiseen tai pelailuun Pelikonessa tai PokerStarsin tapaisilla nettikasinolla kuin työntekoon.

Palaute on tärkeässä roolissa

Monet esimiehet ovat myös vastahakoisia näyttämään alaisille arvostusta eivätkä kannusta avointa, välittävää ilmapiiriä, koska he pelkäävät menettävänsä kontrollin työntekijöihin ja pelkäävät joutuvansa hyväksikäytetyiksi. Tiedätkö mihin itse sijoitut? Ajatko alas työntekijöiden moraalia vai inspiroitko heitä tekemään parhaansa? Alla on listattu merkkejä, joiden perusteella voi tunnistaa työntekijöitä motivoivan ja kannustavan esimiehen.

Palautteen antaminen tiimille on olennaista toveruuden ja kunnioituksen rakentamisessa. Kukaan ei tietenkään halua tuoda huonoja uutisia, mutta johtajan tehtävä on tarttua vaikeisiin tilanteisiin. Liiketoiminnan perspektiivistä kyse ei ole niinkään siitä mitä sanotaan, vaan miten. Huonot uutiset pitäisi toimittaa henkilökohtaisesti, ei sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tämä näyttää alaisille, että esimies välittää tarpeeksi ottaakseen aikaa tavata heidät ja puhua kaikista huolista, joita heillä voi olla.

Kommunikaatio ja kannustaminen

Kommunikaatio on silta, joka yhdistää esimiehen alaisiin ja päinvastoin. Menestyksekkäillä johtajilla on avoimen oven politiikka ja he haluavat kuulla työntekijöiden mielipiteet. Sanotaan, että esimerkiksi Chris kuulee vahingossa sinun juttelevan asiasta, joka on meneillään asiakkaan kanssa, ja hän tulee tarjoamaan siihen ratkaisua. Toivottamalla hänen ideansa tervetulleeksi ja olemalla avoin hänen ehdotuksilleen osoitat tavoitettavuutta ja vahvistat tiimimentaliteettia. Tämä kannustaa työntekijöitä ajattelemaan ”outside the box” ja kultivoimaan yhteistyön kulttuuria. Tuottelias kommunikaatio on kaksisuuntainen katu.

Se, että esimies tekee odotuksensa selviksi, asettaa perustan alaisille ja antaa heille työtä varten tarvittavan struktuurin. Työntekijöitä ei pitäisi jättää arvailemaan tai olettamaan mitä heiltä odotetaan. Ilman selkeää ymmärrystä työvelvollisuuksista työntekijät eivät sitoudu ja tuottavuus saattaa laskea kuin lehmänhäntä. Jos Susanilla on vaikeuksia työmäärän kanssa, syy ei välttämättä ole siinä, että hän ei pystyisi työhön. Kyse voi olla siitä, ettet ole ehkä asettanut hänelle selkeitä ohjeita työtehtävien priorisointia koskien.

Susanin auttaminen ymmärtämään, että joillain asioilla on tiukat deadlinet ja toisilla ei, voi olla ero epäonnistumisen ja onnistumisen välillä. Ihmiset tarvitsevat suuntaa ja esimiehen tehtävä on auttaa priorisoinnissa. Samoin, koska tehtävät aina muuttuvat, esimiehen on hyvä tarkistaa tilanne säännöllisesti, jotta hän voi auttaa työntekijöitä säilyttämään fokuksen ja siirtymään eteenpäin.

Esimiehellä tulisi olla samat standardit omalle työmoraalilleen kuin hänellä on tiimilleen. Mantraksi voi ottaa esimerkiksi: ”Odotan sinun menestyvän ja aion pysyä mukanasi. Olemme tiimi ja menestymme yhdessä.” Esimiehen ei tulisi tuntea itseään uhatuksi, kun hänen alaisensa haluavat kehittää ammatillisia kykyjään. Tehokkaat johtajat tietävät, että työntekijät ovat suora heijastus heistä itsestään. Jos työntekijät ovat lamaantuneita ja tiimi kompuroi, se ei kerro hyvää esimiehen kyvystä tuoda esiin parasta muissa – jokaisen suuren johtajan piirre.

Toisaalta taas, jos työntekijät loistavat, kehittävät uusia taitoja ja saavat tunnustusta saavutuksistaan, se osoittaa esimiehen kykyä ohjata muita kohti suuruutta. Kannustamalla työntekijöitä kehittämään taitojaan ja siirtymään kohti uusia haasteita esimies osoittaa sitoumuksensa heidän uriinsa ja osoittaa johtamiskapasiteettia.

Esimies ohjaa parhaaseen suoritukseen

Johtajana esimiehen tulisi ohjata työntekijöitä tekemään parhaansa. Kun asiat sujuvat hyvin, voittoja voi juhlia yhdessä, ja kun asiat menevät pieleen, taakka kannetaan yhdessä. Vastuun ottaminen epäonnistumisesta on hyvän johtajan merkki. Sanotaan, että tiimillesi on annettu deadline, johon mennessä keksiä uusi liiketoimintasuunnitelma, jolla on implikaatioita läpi koko yrityksen. Uusi työntekijä Mark vastaa IT-puolesta ja hän tekee kriittisen virheen, joka aiheuttaa järjestelmän kaatumisen ja informaation menettämisen.

Syytätkö häntä ja heitätkö hänet susille? Vai selitätkö mitä tapahtui ja otat vastuun? Joskus virheet aiheutuvat huonosta johtajuudesta. Olisitko voinut laittaa paikoilleen turvakeinoja, jotka olisivat estäneet vahingon? Esimiehen rooli on ottaa vastuu ja puolustaa tiimiä – selittää mitä tapahtui ilman, että syyttää muita, ja ehdottaa ratkaisua niin, että sama virhe ei tapahtuisi uudestaan. Työntekijät luottavat esimieheensä ja arvostavat häntä sen takia.

Kun konflikti ilmaantuu, esimiehen pitää toimia nopeasti. Hänen tulee olla reilu ja avoin kuulemaan molempia osapuolia. Hän tarjoaa ratkaisuja ja antaa puolueetonta palautetta tilanteen selkiyttämiseksi. Esimies johtaa esimerkillä ja käyttäytyy arvokkaasti. Hän tietää, että ihmiset ovat ihmisiä ja elämä on joskus vaikeaa. Ideaalitapauksessa työntekijöiden on helppo mennä esimiehen luo, kun heillä on vaikeaa. He tietävät, että esimies tekee parhaansa tukeakseen heitä. Se ei ole aina helppoa vaan vaatii esimiestä asettumaan alaisen asemaan. Sen sijaan, että esimies keskittyisi negatiiviseen vaikutukseen, joka tilanteella on työtaakkaan, hän voi nähdä sen mahdollisuutena ohjata työntekijää läpi vaikeiden aikojen.

Kun Kristen uskoutuu sinulle, että hän käy läpi vaikeaa eroa ja tarvitsee lisää vapaata toimistolta hoitaakseen asioita, hän tuntee olonsa todennäköisesti ahdistuneeksi ja asioihin hukkuvaksi. Voit lievittää hänen stressiään käyttäytymällä välittävästi ja positiivisesti. Tarjoamalla ratkaisun kuten joustava työaika tai vähäisempi työmäärä voi merkitä paljon hänen menestyksessään. Jokainen tarvitsee joskus erikoiskohtelua. Osoittamalla työntekijöille tukensa esimies luo onnellisemman ja tuotteliaamman työpaikan.