Liikemiehen ajatusmaailmaa

Vaikka kuinka monen alan taitava ammattilainen yrittäjä olisi, hänen pitää käyttää tietotaitojaan vain päätöksiä vaativissa tilanteissa ja poikkeuksellisen vaikeissa tapauksissa.
Moni ajattelee, että osaa kaiken uuden yrityksen toimintaan kuuluvan ja tulee tekemäänkin sitä kaikkea unohtaen samalla, että vuorokauteen ei mahdu kuin 24 tuntia ja viikkokin on seitsemällä päivällä rajoitettu. Matematiikka on ajan tapauksessa erittäin yksinkertaista ja toimii moitteettomasti: aina, kun tekee jotain yrittäjän päätoimisista tehtävistä poikkeavaa, se on pois yrityksen kehityksestä. Aika on usein jopa rahaa tärkeämpi resurssi, ja jos rahan kanssa voi vielä leikkiä lainaamalla ja palauttamalla, aikaa ei pysty kuin varastamaan itseltään.

Prioriteettilistan Rakentamista

Yrittäjällä on aina monta menoa ja hommaa samaan aikaan, joten täytyy olla selkeä ymmärrys, mitkä asiat vaativat huomiota juuri nyt ja mitkä voivat odottaa. Tehtäviä on sekä mielenkiintoisia että tylsemmästä päästä, ja mielenkiintoiset houkuttelevat aina aloittamaan ne heti ja tekemään vain niitä. Jos tylsät tehtävät on mahdotonta delegoida ja ne ovat oikeasti – siis aikuisten oikeasti – tärkeitä, pitää opetella keskittymään yhteen tehtävään. Se on ollut helppoa edellisessä palkkatyössä, koska siihen oli olemassa selkeät aikatauluohjeet, mutta kun omasta ajasta päättää itse, prioriteeteista antaa helposti periksi. Yrittäjän mielessä pitäisi olla vähintään kaksi henkilöä: yrittäjä ja työntekijä. Yrittää määrää hoitaa ensin tylsät tehtävät alta pois ja työntekijä tottelee. Kaiken pitäisi tapahtua järjestyksessä, sillä harvat meistä pystyvät olemaan hyvin keskittyneinä useaan tehtäv ään, joten prioriteettilista on yrittäjän jokapäiväinen työkalu.

Perfektionistin Ajanlasku

Perfektionistin Ajanlasku

Kun on päästy pois ”minä voin tehdä kaiken itse” -ajattelusta ja opittu delegoimaan rutiinitehtäviä, jäljelle jää silti valtava määrä oppimista edellyttäviä haasteita. Niitä ovat markkinointi- ja verotuskysymykset, investoinnit ja lainat, kaluston määrän kasvattaminen ja jatkuva kehitys. Jokainen yrittäjä muistaa sen, että minä tahansa aikakautena ei voi vain perustaa yritys ja poimia tuotot: yrityksen pitää olla kehittyvä, sillä jos se seisoo paikallaan, se pikku hiljaa hajoaa ja jossain vaiheessa kuolee. On vaikeaa delegoida tehtävät, kun ei ole varma omasta henkilökunnasta, mutta mistään ei voi olla varma ja henkilöstöä pitää opettaa ja oppia itsekin luottamaan ammattilaisiin.

Perfektionistin Ajanlasku

Vielä vaikeampaa on luopua omasta ideaalin maailman ajattelutavasta, jossa kaikki asiat hoidetaan ajallaan ja laadukkaasti. Tämä ei tarkoita sitä, että voi yksinkertaisesti lähteä laiminlyömään omia velvoitteitaan liikekumppaneiden, tilaajien, työntekijöiden ja verottajan edessä, vaan sitä, että välillä tapahtuu tilanteita ”elämä on” eikä niitä voi aina ennakoida. Vaikka liike-elämä onkin pitkälle juridisesti säädettyä toimintaa, isoja yrityksiä ja pankkeja sekä verottajaa johtavat samanlaiset ihmiset kuin yrittäjä itse, jotka tietävät, mitä on kiire ja mitä tapahtuu tilanteessa, kun täytyy olla läsnä viidessä paikassa samaan aikaan. Kun kiire painaa päälle, on olemassa ainakin kaksi vaihtoehtoa: hoitaa hommat pois hyväksyttävällä tavalla poikkeuksellisen erinomaisen sijaan tai pyytää lisäaikaa. Jos kumpikaan ei silti onnistu, pitää vain hyväksyä tapaus ja jatkaa toimintaa. Perfektionistit ajattelevat usein niin, että he joko tekevät kaiken täydellisesti tai ovat kokonaan tekemättä, ja tällainen näkökulma ei yrittäjyydessä toimi. Perfektionismista on pakko luopua kehittyen kuitenkin samalla kohti lähestymätöntä ideaalia. Perfektionisti myös hermostuu liikaa, kun joku menee suunnitelmien kanssa ristiin, ja sitähän tapahtuu yritystoiminnassa koko ajan ja se kuuluukin asiaan: hyvä ja nopea päätöksentekokyky on joka yrittäjän ajattelumaailman kulmakivi, kun taas perfektionistin hermot eivät tällaista rytmiä välttämättä hyväksy.