Mitkä ovat hyvän johtajan ja esimiehen ominaisuudet

Tämä on maailmalla paljon puhuttu aihe ja aiheessa ei tunnu olevan pohjaa. Hyvästä johtajasta ja sen ominaisuuksista voisi jauhaa loputtomiin. Vaikka hyvän johtajan perusominaisuudet pysyvät kutakuinkin samana, on hyvän johtajan myös tärkeä osata muotoutua ajan vaatimiin ominaisuuksiin. Ajan muututtua, muokkautuvat myös hyvän johtajan ominaisuudet ja se, että mitä hyvältä johtajalta oikeasti vaaditaan. Tämän takia aihetta varmasti jaksetaan jauhaa loputtomiin ja eri uutissivustoilta löytyy jatkuvasti uudistettuja artikkeleita siitä, että millainen hyvä johtaja tai huono johtaja onkaan. Hyvän johtajan ominaisuudet tietenkin myös riippuvat työpaikasta ja työympäristöstä, nimittäin eri paikoissa vaaditaan eri ominaisuuksia. Esimerkiksi sairaalaympäristössä hyvän johtajan vaatimukset ovat aivan toisenlaiset kun taas rauhallisessa toimisto ympäristössä. Tähän artikkeliin olemmekin koonneet hieman ominaisuuksia, joita vaaditaan hyvältä johtajalta. Nämä perusominaisuudet ovat tärkeitä jokaisessa työpaikassa, nimittäin ne ovat suuri osa työpaikan viihtyvyyttä. Jos johtajalla on oikeanlaiset ominaisuudet, saa se myös työntekijät viihtymään työpaikallaan paremmin.

Mitkä ovat hyvän johtajan ja esimiehen ominaisuudet
Mitkä ovat hyvän johtajan ja esimiehen ominaisuudet

Mitkä nämä ominaisuudet sitten ovat?

Kuten aiemmasta tekstistä kävikin ilma, niin hyvän johtajan ominaisuudet riippuvat hieman ajasta. Tämä pitkääkin hyvin paikkansa, nimittäin tällä hetkellä elämme yksiä johtajalle haastavimpia aikoja. Tällä hetkellä johtajan on osattava ottaa työssään huomioon todella monia eri asioita, kuten ilmastonmuutos, työntekijöiden terveys ja mielenterveys, jotka ovat tänä päivänä vielä isommassa roolissa. Tämän lisäksi johtajan on osatta ottaa huomioon jokaisen työntekijän yksilöllisyys ja jopa demokratian horjuminen. Elämme aikaa, jossa kaikki kyseenalaistetaan. Tämän takia johtajan on erittäin tärkeää osata muokkautua oikein jokaiseen haasteeseen ja tilanteeseen, jotka ovat tällä hetkellä suuresti ajan hermoilla. Tässä muutama ominaisuus, joilla kuitenkin pääsee johtajana hyvin pitkälle, jos niitä vain muistaa noudattaa. Hyvä johtaja kuuntelee työntekijöitään. Tässä maailmassa on erittäin tärkeää kuunnella myös työntekijöiden ideoita. Usein työntekijät ovat niitä, jotka tietävät parhaiten. He tekevät kyseistä työtä joka päivä, joten heillä on usein myös parhaat ideat siitä, että miten työtä pystyttäisiin kehittämään. Tämä tarkoittaa myös työntekijöiden aitoa kuuntelua, jolloin työntekijät kokevat että heitä kuunnellaan. Tällöin ongelmien yllättäessä työntekijät uskaltavat tulla puhumaan asiasta, jolloin ongelmat on myös helpompi korjata. Kyky ottaa riskejä on yksi ehkä tärkeimmistä ominaisuuksista. Tällä tarkoitetaan sitä, että johtaja ei ole kangistunut vanhoihin kaavoihin ja olisi valmis kokeilemaan uusia tapoja. Johtajan pitäisi pystyä ottamaan uusia ratkaisuja, jotka voivat vaikuttaa työnlaatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin. Työpaikoilla usein työntekijät vaihtuvat jatkuvasti, jolloin uusien työntekijöiden mukana tulee uusia tapoja toimia. Hyvän johtajan pitäisi osata ottaa nämä uudet tavat mahdollisuuksina kehitykselle.

Mitkä nämä ominaisuudet sitten ovat?
Mitkä nämä ominaisuudet sitten ovat?

Yhteistyön tekeminen tarkoittaa johtajalta sitä, että hän ei tee päätöksiä mielivaltaisesti täysin yksin. Hyvä johtaja ottaa päätöksien tekemiseen mukaan työntekijät, jotka pystyvät sanomaan asioista omat mielipiteensä. Tällöin työntekijöillä on tunne, että hekin pystyvät vaikuttamaan asioihin, joka taas lisää huomattavasti työpaikkaviihtymistä. Kun päätökset on tehty yhdessä, ne ovat ottaneet huomioon jokaisen tilanteen päätöksen jälkeen. Tällöin johtajan ja työntekijöiden kuilu ei myöskään kasva liian isoksi, jolloin työntekijät kokevat olevansa samanarvoisia kuin johtaja. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus, nimittäin yhteistyöllä saadaan usein aikaan parempia tuloksia. Hyvä johtaja myös toimii monitieteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että johtaja laittaa oman erityisosaamisensa taka-alalle. Tällöin hyvän johtamisen taidot ovat tärkeämmät ja johtaja pystyy ajattelemaan monitieteisesti. Hyvä johtaja osaa koota työntekijöidensä erityisosaamiset, jolloin jokaisen erityisvahvuutta osataan käyttää oikeissa tilanteissa. Tällöin johtaja antaa myös vastuutaan työntekijöille, eikä yritä tehdä kaikkea itse.