Täydellisen liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen

Liiketoimintasuunnitelma on merkittävä osa yrityksen liiketoimintaa monesta syystä. Hyvä suunnitelma mahdollistaa sen, että liiketoiminta kehittyy eteenpäin järkevästi ja suunnitelmallisesti, sekä sen avulla vältetään isoimpia yllätyksiä ja haasteita. Mahdollisista haasteista päästään eteenpäin tehokkaasti.

Liiketoimintasuunnitelmassa on monta osaa, mutta yksi asia on ylitse muiden – sen tulee olla käytettävissä. Suunnitelma, joka ei ole järkevä, eikä palvele yritystä ja sen työntekijöitä, on turha. Tästä syystä sana täydellinen on vaikea. Sellaista yhtä täydellistä ei ole, sillä jokaisella yrityksellä onnistunut suunnitelma on erilainen.

Onnistuneita liiketoimintasuunnitelmia on lähes yhtä paljon kuin onnistuneita yrityksiäkin. Tärkeintä liiketoimintasuunnitelman osalta on juuri sen paikkaansa pitävyys kyseisessä yrityksessä ja se, miten kyseinen suunnitelma on auttanut yritystä ja sen toimihenkilöitä viemään liiketoimintaa eteenpäin.

Täydellisen liiketoimintasuunnitelman ohjeet ovatkin varmasti hieman erilaiset, kuin mitä alun perin ajattelit. Itse suunnitelmaa tuleekin lähtökohtaisesti rakentamaan täysin perusasioista. Mikä yritys on kyseessä, mitä liiketoimintaa halutaan harjoittaa ja miten tämä kaikki toteutetaan.

Liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla mainittuna selkeästi, miten, missä ja milloin. Tärkeää on asettaa selkeät tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla myös saavutettavia ja seurattavia. Mistä muuten tiedät, oletko päässyt tavoitteeseesi, jos ei ole mitään, mihin verrata ja mitä käyttää mittapuuna?

Täydellisyys onkin vaikeaa saavuttaa ja iso osa varsinkin yrittäjyydestä on sitä, ettei lopeta kesken, vaan haluaakin kehittyä ja menestyä jatkuvasti enemmän ja paremmin. Kuten ei ole olemassa täydellistä liiketoimintasuunnitelmaa, ei ole olemassa täydellistä yritystä.

Täydelliset tavoitteet

Tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoimintasuunnitelmin haasteellisimmista osista. Miten löytää juuri sellaiset tavoitteet, jotka ovat oikeasti relevantteja ja ovat ohjeiden mukaisia? Tavoitteissa tulee miettiä realistisesti, mitä haluat, että yritys saavuttaa tietyn ajan kuluessa.

Valitaan ensin ajat. Millä aikavälillä halutaan saavuttaa jotain? Saavutuksia voi laittaa niin pieniin aikaväleihin, kuin vain itse haluaa, mutta usein käytetään aikavälinä yhtä, kolmea ja viittä vuotta. Pidemmän ajan suunnitelmat tehdään myöhemmin. Tärkeintä on varmistaa, että yrityksellä on liiketoimintaa nyt seuraavan viiden vuoden ajan.

Tämän jälkeen lähde miettimään yrityksen liiketoimintaa tarkemmin. Mikä on mahdollista yritykselle, kun katsotaan oikeasti sen mahdollisuuksia? Voit vertailla vastaavanlaisia yrityksiä, jotka ovat olleet markkinoilla ja katsoa heidän menestystänsä. Erityisesti nykyisessä, internetin maailmassa on mahdollista mennä ajassa taaksepäin ja nähdä, mistä on aloitettu ja mihin on päästy.

Nyt kun aika ja tavoitteet on asetettu, asetetaan mittarit. Miten asetettuja tavoitteita ja niiden täyttymistä voidaan seurata, jotta tiedät, missä vaiheessa yritys on saavuttanut asetetut tavoitteet. Mittareiden olemassaolo ja niiden käytettävyys ovat tärkeitä, eikä niiden tulisi aiheuttaa liikaa vaivaa. Seurannan tulisi olla toimivaa.

Kun liiketoimintasuunnitelma on valmis, voi yrityksen toiminta käynnistyä kunnolla. Yksi tärkeä asia tavoitteiden osalta on huomioida, että tavoitteita voi tarvittaessa muuttaa. Jos huomaatte, että tavoitteet ovatkin täysin jotain muuta, kuin mitä oikeassa elämässä tapahtuu, voi niitä tavoitteita muuttaa.

Kun tavoitteita muuttaa, on tärkeää pitää muut asiat mukana, kuten esimerkiksi mittaus ja seurattavuus. Liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla kiveen hakattu, vaan sen tulee palvella yrityksen toimintaa ja työntekijöitä. Liiketoimintasuunnitelma on siis hyvin tärkeä asiakirja, joka voi auttaa haasteellisissa ja päätöstä vaativissa tilanteissa.

Liiketoimintasuunnitelmaa voi myös täydentää tarvittaessa. Mitä enemmän yritys kasvaa ja muotoutuu, suunnitelmaan voi lisätä niitä asioita, jotka sieltä olivat mahdollisesti puuttuneet. Erityisesti SWOT-analyysiin voi helposti tulla jotain lisättävää. Samoin lisättävää voi löytyä esimerkiksi silloin, kun tehdään uutta katsausta markkinan kilpailusta. Täydellinen liiketoimintasuunnitelma on tehty silloin, kun yritys menestyy.