Turvallisuudesta ei tingitä

Turvallisuus on monella alalla läsnä yritysten ensimmäisenä prioriteettina.
Turvallisuus on erittäin laaja käsite, mutta se kuuluu joka yrityksen toimintaan tavalla tai toisella ja siihen täytyy panostaa, varsinkin nykyaikana, kun maailma muuttuu joka päivä yhä digitaalisemmaksi.

Työntekijöiden Turvallisuus

Siitä on varmasti puhuttu jo peruskoulussa, lukiossa ja korkeakoulussa, mutta puhutaan silti aikuisillekin: riittää kun unohtaa turvallisuuden säännöt vain kerran. Kun kyse on työturvallisuusohjeita laiminlyövästä palkkatyöläisestä, turvallisuudesta tinkiminen on hänen oma valintansa. Kun taas puhutaan kyseisen työntekijän työnantajasta eli yrityksestä, tilanteen kehitys on monesti kivuliasta sekä toiminnalle että sen perustajalle. Yrittäjä on yleensä myös työnantaja, jolla on kokonainen lista velvollisuuksia ja vain pari oikeutta. Itse en ole koskaan tinkinyt työntekijöiden työvaatteiden ja -jalkineiden sekä tarvikkeiden turvallisuudesta, mutta työntekijöitä kohtaan saatoin välillä olla jopa liiankin ankara: ensimmäinen varoitus, toinen varoitus ja sakot, kolmas varoitus ja potkut. Ja homma toimi.

Yhteistyökumppanit: Ketä Ne Ovat?

Meillä on tapana luottaa ihmisiin ja niin on tapana luottaa yrityksiinkin. Kukaan ei tarkoituksella etsi syitä, minkä takia yhteistyökumppanin pitäisi pettää tai muuten tuottaa meille jotain haittaa. Yleensä se näin onkin, mutta myöhästyminen aikatauluista, huono laatu ja maksuvaikeudet ovat hyvin usein liikemaailmassa läsnä. Kyse on siitä, että kukaan ei lähde pettämään ketään tarkoituksella, mutta joillakin yhteistyökumppaneilla, tilaajilla ja toimittajilla sattuu huonoja tilanteita useammin ja joillakin harvemmin. Syynä on yrityksen johto- ja suunnittelutapa, hankinnat, toiset toimittajat ja urakoitsijat, asiakkaiden maksamattomat laskut ja niin edelleen, mutta ketä kiinnostavat selitykset, kun projekti menee päivä päivältä huonommin ja huonommin?

Yhteistyökumppanit: Ketä Ne Ovat?

Yhteistyökumppanit on monta syytä tarkistaa sekä avoimen tiedon että tuttavien avulla. Vanhat asiakaspalautteet eivät ole mikään tarkastus, koska maailma muuttuu ja niin muuttuvat yrityksetkin. Kun tarjotaan jotakin poikkeuksellisen houkuttelevaa työtä pienellä ennakkomaksulla, mutta isolla sopimussummalla, on silloinkin syytä miettiä, onkohan siinä mukana jotain sellaista, mikä ei kuulu hyvään yrittäjyystapaan? Tarkoitan siis loppumaksun pitkää maksuaikaa, korruptiota, ennakon tuhlaamista omiin tarpeisiin ja niin edelleen. Riskejä on sekä tilaajalla että projektin, tuotteen tai palvelun myyjällä, ja yrittäjän täytyy tarkistaa niin hankkimansa sopimusten allekirjoittajat että tilaajien tiedot.

Digitaalisen Maailman Rosvot

Kun eletään 2010-lukua ja eteenpäin, digitaalinen turvallisuus on jo yhtä tärkeässä asemassa kuin fyysinen ja mekaaninen. Harva yritys jättää kotisivut tekemättä, mutta usea laiminlyö digitaalisen turvallisuuden perussäännöt: sähköposti saattaa olla kaikilla työntekijöillä yhteinen, kannettaviin tietokoneisiin ei vaadita salasanoja, nettipankki viritetään kirjanpitäjän salaamattomaan älypuhelimeen ja niin edelleen. Nykymaailmassa liike-elämän hyviin toimintatapoihin kuuluvat kuitenkin sekä asiakas- että toimittajatietojen salaaminen, verkkoturvallisuus, työntekijöiden ID-kortit, erilaiset henkilöiden tunnistustavat ja monta muuta asiaa, jotka ovat tietokoneihmisille ihan itsestään selvyyksiä, mutta tavalliselle ihmiselle ihan hepreaa.


Digitaalisen Maailman Rosvot

Turvallisuuden perussääntöjen noudattaminen maksaa aina itsensä takaisin. Turvallisuuteen ei kannata suhtautua kuten investointiin, koska sitä se ei ole, vaan täytyy omaksua se välttämättöminä kuluina niin kuin työntekijöiden sosiaaliturvamaksut. Kaikki toimii hyvin, kunnes unohdetaan yksikin pieni turvallisuusasia muutaman kerran, ja seuraukset ovat jo ikäviä. Työntekijöiden pitää pysyä terveinä, työlainsäädäntöä täytyy noudattaa, digitaalinen maailma luo omia sääntöjä ja niistäkään ei saisi tinkiä – sitä se nykypäivä on. Parempi on tilanne, jossa mennään aina askel edellä: niin, että ollaan tietoisia digitaalisten teknologioiden saavutuksista, ennustetaan lainsäädännön muutoksia seuraamalla uutisia ja käyttämällä maalaisjärkeä ja niin edelleen, sillä liike-elämässä voittaa se, joka tarjoaa eniten, vaikka hinta olisikin koko kaupungissa tai maassa sama.