Yrityksen kansainvälistäminen: helppoako?

Kuvitellaan: vuosia sitten perustettu yritys toimii omassa maassa ja tuottaa omistajalleen odotettua tuloa. Yrittäjä maksaa verot, palkat, vaihtaa autoja ja kehitys tuntuu olevan jo tasaista ilman hänen osallistumista prosessiin. Omistajan ollessa intohimoinen ja kehityshaluinen, jossain vaiheessa iskee ajatus kehittyä myös maan rajojen ulkopuolelle. Mistä aloittaa? Tähän ei ole olemassa yleispäteviä ohjeita, varsinkin kun puhutaan harvinaisemmasta laajennuksesta kuin esimerkiksi Euroopan alueelta Pohjois-Amerikkaan. Kuitenkin se, mitä yrittäjä ensisijaisesti tutkii, on tuotteensa kysyntä kohdemaassa. Seuraavaksi laaditaan jo liiketoimintasuunnitelma, josta harmittavan usein jää pois sellainen tärkeä seikka kuten kulttuuri

Tutustuminen Toisiin Maailmoihin

Kohdemaan pankkiajat, yritysten turvallisuustarkastukset, viranomaistoiminta, neuvottelukäytännöt, päätöksentekonopeus ja monta muuta aihetta ovat löydettävissä julkisista lähteistä ja sisältävät paljon tietoa, jota on välillä haasteellista soveltaa tosielämässä. Tilanteen tullessa asiat voivatkin kääntyä täysin päinvastaisiksi ja ajan myötä kohdemaan todelliset työtavat paljastua vähemmän houkuteltaviksi kuin alussa tuntui. Ratkaisut löytyvät improvisoimalla, sattumalta tai hyvässä tapauksessa paikallisten liikemiesten neuvosta. Voiko vastaavia tilanteita kuitenkin edes yrittää välttää?

Tutustuminen Toisiin Maailmoihin

Vastaus syntyy joka yrittäjällä heti: yrittää aina voi, mutta ei onnistu välttää kaikkia odottamattomuuksia. On erittäin tärkeää, että yrittäjä pystyy itse sulautumaan kohdemaahan sellaiseksi asukkaaksi, jolla asioiden hoitaminen siellä tuntuu luontevalta ja välitoimenpiteet itsestään selviltä. Toisen kansan kulttuuri ja toimintatavat on mahdotonta ymmärtää ilman että asuu niiden keskuudessa edes jonkun aikaa. Siksi moni yrittäjä lähtee rakentamaan liiketoimintaa vieraaseen maahan pää edellä: ei opi ilman että kokeilee. Ja siitä kaikki mielenkiintoinen vasta alkaa.

Tärkeää Ja Unohtuvaa

Ensimmäinen pointti on byrokratia. Uutena yrittäjänä maassa pitää tietää, missä riittää pelkkä allekirjoitus, missä kelpaa mikäkin asiakirja henkilöllisyyden todistamiseksi ja missä pitää olla virallinen leima. Käytäntöjä on täysin erilaisia: jotkut valtiot vaativat leimojen rekisteröinnin viranomaisilla pieniltäkin toiminimiltä kun taas toisissa jopa yliopiston leima saattaa olla lapsen piirtämän kuvan näköinen. Pitää varautua siihen, että moni asia tulee kulkemaan hitaammin kuin omassa maassa, kun viranomainen saattaa juoksuttaa liikemiestä kaupungin katuja pitkin keräämässä kaikkia mahdollisia papereita – ja toisaalta joissakin paikoissa asiat hoituvat nopeammin, kun vastakkaisosapuolelle tarjotaan kahvit ja hymy.

Tärkeää Ja Unohtuvaa

Toinen pointti on vastuuntunto ja siitä automaattisesti seuraava päätöksentekonopeus. Yleensä voidaan havaita hyvin suora riippuvuus maan lakien kireyden ja ihmisten päätöksentekonopeuden välillä: mitä kireämpi laki, sitä enemmän ihminen epäilee päätöksenteossa – ja sen kautta moni päätös venyy siihen asti, kunnes löytyy joku, kuka uskaltaa ensimmäisenä laittaa allekirjoituksensa päätösdokumenttiin. Kolmas, ei kuitenkaan viimeinen, mutta mielenkiintoisin pointti on niin sanottu harmaa alue, josta kaikki ovat tietoisia, mutta eivät ikinä puhu. Useimmiten siihen alueeseen kuuluvat korruptio ja kaikennäköiset liike-elämäpetokset. Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää se, että mitä pienempi keskitulo on maan kansalaisilla, sitä suuremmalla todennäköisyydellä liike-elämä toimii siellä enemmän suhteiden mukaan kuin lakipykäliä noudattaen. Sen lisäksi pitää tiedustella paikallisväestöltä, miten maan lainsäädäntö toimii: onko oikeus todellakin oikeudenmukaista vai ovatko senkin päätökset enemmän rahasta kuin säännöistä riippuvia. Se on aina mahtavaa ja hienoa, kun yrittäjä lähtee laajentamaan yrityksen toimintaa ulkomaille. Globalisaatio, varsinkin liiketoiminnassa, tuo mukanaan innovaatioita ja kehittää maailmaamme parempaan suuntaan. Nykymaailmassa ei olla vielä kuitenkaan globalisoitu kaikkia liiketoimintakäytäntöjä, joten jokaisen yrittäjän pitää aina sopeutua siihen alueeseen, missä hän aikoo tehdä töitä yrityksensä kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Liikemiehille voidaan toivottaa kaikkea mahdollista menestystä aloituksissaan ja edistää liike-elämäkäytäntöjen globalisaatiota esimerkiksi kansainvälisillä nettiresursseilla jakamalla tietoa eri maiden tavoista, käytännöistä, lainsäädännön toiminnasta ja kauppakulttuurista.